Honorarium

Honorarium

Oferuję możliwość stałej obsługi prawnej, jak również przyjmuję indywidualne jednorazowe zlecenia – do prowadzenia konkretnych spraw. Koszt porady prawnej jak też koszt prowadzenia sprawy uzależniony jest od charakteru sprawy, przewidywanego nakładu pracy i czasu jej trwania. Koszt ten zostaje każdorazowo uzgodniony z Klientem przed podpisaniem pełnomocnictwa.

W celu wyceny kosztów usługi proszę o wysłanie wiadomości z krótki opisem sprawy, korzystając z zakładki „Kontakt” (wycena usługi jest darmowa)